Istilah Hukum

Hukum adalah ...

Anjak piutang (Factoring) Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan da
apanase stelsel raja memberikan tanah sbg hadiah kepada anggota keluarga atau kawula-k
arbitrase Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar lembaga peradilan u
arrest putusan Mahkamah Agung
asas (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); (2
asas equality before the law perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka huku
asas fair, impartial, impersonal, and objective peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan ser
asas keterbukaan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam
asas legal assistance setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperole
asas legalitas dalam upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine praevialege poenali) Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang menga
asas pengawasan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakuk
asas presentasi pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
asas presumption of innocence setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diha
asas remedy and rehabilitation kepada seorang yang ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan
autersrecht hukum pencipta
averij (1) semua ongkos luar biasa guna kepentingan kapal dan barang-barangny
badan hukum Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang
bantuan hukum jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien y
barang bukti benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-bena